За компанията

„Географска информационна система – София” ЕООД е една от най-големите геодезически фирми в България. Компанията е създадена през 1999 година като търговско дружество на Столична община.

Вече 20 години изграждаме, поддържаме и управляваме информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове за територията на Столична община, наречена СОФКАР. 

Основната ни цел е да предоставяме качествени услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране, географските информационни системи.

Нашата мисия е да облекчим потребителите си осигурявайки лесен и удобен достъп до необходимата и полезна за тях пространствена информация.

Основни приоритети в нашата работа са пълнота, актуалност, точност, надеждност и достъпност на данните.

Водеща насока на нашите инвестиции е разработката на технологии на базата на световните постижения на географските информационни системи и обработка на база данни, за повишаване на обхвата и качеството на информацията и намаляване на разходите за нейното поддържане и предоставяне.

От края на 2009 г. успешно сме внедрили система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001.

Политика по качество