6-та Международна конференция по Картография и ГИС

6-та Международна конференция по Картография и ГИС 15.06.2016

Между 13 и 17 юни 2016 година в курортен комплекс Албена се проведе 6-та Международна конференция по Картография и ГИС (ICC and GIS). Събитието бе организирано от Българската картографска асоциация с подкрепата на Международната картографска асоциация и Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Конференцията има за цел да срещне представители на академичната общност с бизнес компании, работещи в областта на картографията и ГИС технологиите. В рамките на 5 последователни дни, разпределени в по 4 сесии дневно, бяха представени доклади и постери на следните теми:

 • ГИС технологии и свързани дисциплини
 • ГИС за геология и естествени науки
 • Картография и ГИС в образованието
 • Геопространствени анализи и извличане на данни
 • Интернет картография и дигитални атласи
 • 3D картографско моделиране
 • Съвременни проблеми при използването на геодезически координатни системи и картографски проекции
 • Картографска визуализация
 • Картографски понятия във виртуална картографска среда
 • Доброволческа географска информация
 • Картографско проектиране и производство на картни продукти
 • Геопространствени данни придобивани чрез дистанционни методи за картографски цели

По време на конференцията голямо внимание бе обърнто на превенцията при бедствия и аварии. Темите бяха отделени в специално проведен Семинар за ранно предупреждение за бедтсвия и аварии и управление по време на кризи. Семинарът беше проведен със сътрудничеството на Европейския съюз, под егидата на посланика на Чешката република Негово Превъзходителство г-н Душан Щраух и в сътрудничество с Масарик университет, Бърно, Чешка Република.

"ГИС - София" ЕООД взе участие в конференцията, представяйки постер на тема: Карта на избирателните секции и пунктовете за гласуване. Постерът беше представен през третия ден на конференцията в постер сесиите.

Към всички новини