Eлектронен регистър на домашни и безстопанствени кучета

По възлагане от Столична община (СО), за нуждите на районните администрации, "ГИС - София" ЕООД разработи Електронен регистър на домашни и безстопанствени кучета.

Фирмата е изпълнител по проекта на всеки етап от неговото реализиране – изработване на структурата на базата данни, създаване на софтуер за въвеждане, редакция на данните и административни справки, инсталиране, обучение, техническа поддръжка и отстраняване на възникнали несъответствия и грешки, за определения договорен период от време.

Разработеният електронен регистър представлява система от база данни, в която се поддържа информация за намиращите се на територията на СО домашни любимци – кучета и техните собственици.

В регистъра се поддържа информация за домашните любимци относно страна на произход на кучето, име, цвят, пол, кастриране, година на раждане, сканирани документи за извършени ветеринаромедицински манипулации и други. Идентификацията на всяко животно става посредством микрочип с уникален номер.

За собствениците се поддържа информация вид на лицето, адрес, ЕГН или БУЛСТАТ, представляващо лице и други зададени данни.

Данните в регистъра се въвеждат единствено от районните администрации и упълномощени от СО лица, като не е позволен достъп за външни потребители. Регистърът осигурява въвеждане, организиране и систематизиране на данните.

За нуждите на администрацията системата позволява справки и търсене по всички зададени критерии.

Към регистъра са публикувани Карти на местата определени за разходка на кучета по райони, със свободен достъп за разглеждане от всеки, който се интересува.

Сподели