2017

Ново в iSofMap 10.04.2017

Ново в iSofMap

Карта на възстановената собственост, Паметници на културата, Велоалеи

iSofMap – вече и с поддръжка на мобилни устройства 06.02.2017

iSofMap – вече и с поддръжка на мобилни устройства

От началото на месец февруари интернет приложението iSofMap e оптимизирано за мобилни устройства

Ново в iSofMap - Общ устройствен план на Столична община и допълнителни кадастрални данни 01.02.2017

Ново в iSofMap - Общ устройствен план на Столична община и допълнителни кадастрални данни

От 01.02.2017 г. за потребителите на iSofMap са достъпни картата на Общия устройствен план и допълнителни кадастрални данни

Нова наредба по чл. 31 от ЗКИР 16.01.2017

Нова наредба по чл. 31 от ЗКИР

В ДВ, бр. 4 от 13.01.2017 г. беше публикувана нова наредба по чл. 31 от ЗКИР