Профил на купувача

Вътрешни правила за възлагане на обществени поръчки от "ГИС-София" ЕООД

 

17.10.2019 г.

"Аерозаснемане за територията на Столична община."

 

31.05.2019 г.

"Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община."

 

03.02.2017 г.

"Аерозаснемане за територията на Столична община."


31.03.2016 г.

"Извършване на текуща поддръжка на информационната система на кадастралните и регулационните планове на Столична община."


04.11.2015 г.

"Доставка на 1 брой сървър за виртуализация и хардуерни компоненти за сървъри."


02.11.2015 г.

„Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на "Географска информационна система - София" ЕООД с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична, извънболнична и болнична медицинска помощ.”

 

01.09.2015 г.

"Разработване на нови функционалности в СОФКАР относно стар кадастър, стари нотариални актове и общински имоти."

 

11.11.2014 г.

"Сключване на договор за медицинска застраховка "Заболяване" на служителите на "Географска информационна система - София" ЕООД с цел ползване на пакети от медицински дейности и здравни услуги, включващи профилактична и извънболнична медицинска помощ.”

 

09.09.2014 г.

"Доставка чрез покупка на компоненти за изграждане на масив за съхранение на данни", публикувана с номер 9033485 от 09.09.2014 г. на интернет страницата на Агенция по обществени поръчки.