Политика на ползване

Общи условия на ползване на уебсайта:

GIS-SOFIA.BG е собственост на “Географска информационна система – София” ЕООД и всяко лице, което получи достъп до него, приема условията за ползването му без ограничения и безусловно. При несъгласие с условията за ползване моля да напуснете сайта.

Авторско право:

Цялото съдържание на GIS-SOFIA.BG е предмет на авторско право с всички запазени права, които са собственост на “Географска информационна система – София” ЕООД . Всички права са запазени, освен ако изрично не е упоменато друго. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие че нe се премахват бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Не се разрешава възпроизвеждането (цялостно или на части), промяната, предаването (по електронен или друг начин), свързването или използването за каквито и да е публични или търговски цели интернет портала GIS-SOFIA.BG без предварително писмено разрешение на компанията. “Географска информационна система – София” ЕООД ще отстоява своите права върху интелектуална собственост с цялата строгост на закона, включително и съдебно преследване.

Дискретност на личната информация:

Каквато и да е лична информация (например вашето име, адрес, телефонен номер или e-mail адрес), която изпращате на Сайта чрез електронна поща или по друг начин ще бъде използвана от “Географска информационна система – София” ЕООД в съответствие с приетата от GIS-SOFIA.BG политика за защита на личната информация. Всяка друго съобщение или материал, който изпратите на GIS-SOFIA.BG, като въпроси, коментари, предложения и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Отговорност за информацията в сайта:

“Географска информационна система – София” ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не заявява, че те са такива. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на уебсайта.