Карти по поръчка на клиента

Създайте сами своята карта!

Забележителности, офиси на компании, рекламно - информационни елементи, преместваеми обекти, подземни проводи и съоръжения, електрически стълбове или друго специално съдържание - сами изберете полезните за Вас обекти, които ние ще поставим на Вашата карта.

ГИС-София изработва карти за територията на Столична община в подходящ мащаб и разнообразна информация. Ние Ви предоставяме възможност сами да избирате съдържанието и формата на Вашата карта, така че тя да е най-полезна за Вас.

Форма на запитване