За компанията

„Географска информационна система – София” ЕООД е търговско дружество, чийто едноличен собственик е Столична община и е една от най-големите геодезически фирми в България. Седалището на дружеството е гр. София, ул. „Сердика“ №5, ЕИК 000656403.

Компанията ни е създадена през 1999 година, с предмет на дейност изграждане, поддържане и управление на информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове за територията на Столична община.

Основната ни цел е да предоставяме качествени услуги в областта на геодезията, кадастъра, устройственото планиране и географските информационни системи.

Нашата мисия е да облекчим потребителите си, осигурявайки лесен и удобен достъп до необходимата и полезна за тях пространствена информация.

Основни приоритети в нашата работа са пълнота, актуалност, точност, надеждност и достъпност на данните.

Стремежът ни е да отговорим и задоволим максимално потребности и изисквания на своите клиенти и партньори. За целта развиваме допълнителни направления на дейност, като картография и фотограметрия. През 2010 създаваме и собствен Център за професионално обучение за подготовка по професия „Геодезист”, специалност „Геодезия”.

От края на 2009 г. успешно сме внедрили система за управление на качеството съгласно международния стандарт ISO 9001.

Политика по качество 

Сподели