Фотограметрия

ГИС-София развива специализирана дейност в областта на дигиталната фотограметрия - най-бързият и съвременен начин за придобиване на актуална информация за земната повърхност.

Предлаганите от нас фотограметрични продукти и услуги ще са Ви от помощ при осъществяване на геопространствени анализи на територията, в устройственото планиране и проектиране, при създаване и обновяване на планове и карти, за триизмерно визуализиране и реклама.