Обработка на аероснимки и спътникови изображения

Фотографирането на земната повърхност е най-бързият и съвременен начин за актуализиране на географската информация.

Дигиталната фотограметрия работи с дигитални образи, получени от дигитални метрични камери или чрез сканиране на снимки от аналогови камери. Прилагайки методите на дигиталната фотограметрия, се обработват растерни изображения - аероснимки (направени от самолет) и/или спътникови изображения.

Планирането и подготовката за заснемане на обекта зависи от предназначението и целите на проекта. Избират се техническите средства, определят се параметрите на заснемане, създава се план за летене, избират се и се маркират опорни точки на терена, които осъществяват връзката между земната повърхност и снимката.

След извършване на заснемането се преминава последователно през различни процеси, по-важните от които са: аеротриангулация (сгъстявaне на разредена опорна мрежа и координирането й); генериране на дигитален модел на релефа; построяване на мозайка от орторектифицирани и геореферирани изображения - ОРТОФОТОПЛАН. Ортофотопланът комбинира графичната точност на карта и информационното съдържание на фотоснимка.

Фотограметричната обработка на изображенията се извършва с помощта на специализиран софтуер PHOTOMOD, на руската фирма Racurs Co, чийто единствен представител за България е ″ГИС-София″ ЕООД.

В базата данни на "ГИС-София"ЕООД се съхраняват ортофотопланове, покриващи територията на Столична община с аеро- и спътникови изображения, от следните години:

 • Аерозаснемане с дигитална камера (размер на пиксела върху терена 10 см за населените територии, 15 см – за извънселищни територии) - 2020 г.
 • Спътникови снимки WorldView 3 (разделителна способност 0.3 м) - 2017 г.
 • Спътникови снимки WorldView 2 (разделителна способност 0.5 м) и WorldView 3 (разделителна способност 0.3 м) - 2015 г.
 • Спътникови снимки GeoEye-1 (разделителна способност 0.5 м) - 2013 г.
 • Аерозаснемане с дигитална камера (размер на пиксела върху терена 10 см) - 2011 г.
 • Аерозаснемане с дигитална камера (размер на пиксела върху терена 10 см за населените територии, 20 см – за извънселищни територии) - 2008 г.
 • Спътникови снимки QuickBird (разделителна способност 0.6 м) - 2007-2008 г.
 • Аерозаснемане с аналогова камера (размер на пиксела върху терена 10 см ) - 2006 г.
 • Спътникови снимки IKONOS (разделителна способност 1.0 м) - 2005 г.
 • Спътникови снимки QuickBird (разделителна способност 0.6 м) - 2003 г.
 • Спътникови снимки IKONOS (разделителна способност 1.0 м) - 2000-2002 г.