Заявяване на услуги по имейл и получаване на гише

„ГИС-София“ ЕООД осигурява алтернативни начини за заявяване и получаване на част от предлаганите от дружеството услуги. Заявяването и получаването им е възможно чрез имейл адрес и в приложението iSofMap.

Стандартно изпълняваните услуги за територията на Столична община, които може да заявите чрез имейл по електронен път, са:

  • Удостоверение за адрес и Удостоверение за идентичност между стар и нов адрес на недвижим имот и/или идентичност на старо и ново наименование на улица: addr@gis-sofia.bg
  • Предоставяне на цифрови данни в dwg формат по предоставен обхват: cad_req@gis-sofia.bg.
  • Изработване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност и издаване на удостоверение за идентичност: reg_doc@gis-sofia.bg.
  • Правни консултации: pcureva@gis-sofia.bg, тел.: +359 2 9307 934.
  • Въпроси относно работата и организацията в дружеството: disheva@gis-sofia.bg

Желаната от Вас услуга може да заявите като изпратите имейл, в който в свободен текст опишете какво Ви е необходимо или прикачите попълнено и сканирано Заявление за извършване на услуги.

След заявяване на услугата, ще получите имейл или обаждане от нас, като ще Ви предоставим информация за цената на услугата и входящ номер на преписката, който следва да впишете в платежното нареждане при извършване на заплащането. Услугата се заплаща по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG57SOMB91301026813201

BIC: SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД

Титуляр: „ГИС-София“ ЕООД

При получаване на плащането, ще Ви изпратим готовия продукт, изработен от служителите в "ГИС-София" ЕООД, на посочения от Вас имейл адрес.

ВАЖНО!!! Оригиналът на документа за извършената услуга ще се съхранява в „ГИС-София“ ЕООД.