Обучение

През 2010 г. "ГИС-София" ЕООД създава собствен Център за обучение, за разширяване на теоретичните познания и подобряване на практическите умения в сферата на геодезията и свързаните с нея области.

Курсовете и семинарите, които са организирани са насочени към повишаване на квалификацията в следните професионални области:

  • Кадастър
  • Регулация
  • Дигитална фотограметрия
  • Дистанционни изследвания
  • Картография
  • Нормативна уредба, свързана с геодезията

Тематично подготвените обучения и прилежащите им модули са подходящи за: инженери, проектанти, съдии, адвокати, вещи лица, хора занимаващи се с недвижими имоти  и др.


Контакти:
София 1000, ул. Сердика 5
тел.: 02 923 82 71, 02 930 79 50 /411/
e-mail: cpo@gis-sofia.bg