Заснемане на фасади на сгради

Заснемането на фасади намира приложение при реконструкции на сгради или реставрации на паметници на културата, съхранение на културното наследство, заснемане на археологически обекти, извършване на различни видове изследвателски дейности и анализи и т.н.

Етапи при заснемане на фасади:

  • Геодезическо заснемане на фасадата
  • Заснемане на фасадата с дигитален фотоапарат
  • Обработка със специализиран софтуер

Сподели