Отдалечен достъп до СОФКАР

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.01.2023 г./

Наименование на услугатаНачин на предоставяне на услугатаЦена
Извадка от цифров кадастрален план с координати за един поземлен имот или сграда с възможност за избор на точки и възможност за трансформиране на координати визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител Предоставя се безплатно
Справка за собственост за един имот/сграда от кадастрален план визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител Предоставя се безплатно
Справка за имот от цифров стар кадастрален план визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител Предоставя се безплатно
Справка за УПИ по регулация и зони по ЗУЗСО визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител Предоставя се безплатно
Справка за паметник на културата визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител Предоставя се безплатно
Извадка от цифров модел във формат pdf размер А4 визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител Предоставя се безплатно
Извадка от цифров модел във формат pdf размер А3 визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител Предоставя се безплатно
Координати и репераж на осова точка визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител 1.80 лв на точка
Кота и репераж на нивелачен репер визуализация на екран и възможност за разпечатване на традиционен носител 1.80 лв. на репер
Експорт на цифров модел на кадастрален, регулационен, застроителен, общ устройствен, стар кадастрален план, кадастрален план на подземните проводи и съоръжения, карта на възстановената собственост, карта на недвижимите културни ценности експорт на копие на данни в цифров вид 6.00 лв за 1 ха за един слой

Всички цени са с включен ДДС.

Цената на услугата включва правото за еднократното й ползване.

Сподели