15-та Международна научно-техническа конференция, 26-29 октомври, Мексико

30.10.2015

Годишната фотограметрична конференция "От снимката към картата: дигитални фотограметрични технологии", организирана от Московската фирма Racurs Co., чийто официален представител за България е ГИС-София ЕООД, обединява специалисти от различни страни и предоставя широки възможности за дискусии и обмяна на опит в сферата на фотограметричните технологии и дистанционните методи.

Домакин на събитието беше Туристически комплекс, разположен на източното крайбрежие на полуостров Юкатан (Мексико), в сърцето на тропическата джунгла Riviera Maya. На конференцията присъстваха 70 специалисти, от 14 страни (Аржентина, България, Германия, Естония, Израел, Куба, Полша, Франция, Холандия, Мексико, Русия, САЩ и др.). Бяха изнесени 32 доклада, разделени в осем тематични направления. По-интересните доклади бяха посветени на текущото състояние на картографирането в света, използването на дигиталните фотограметрични камери, където водещите фирми в производството на фотограметрична апаратура и фотограметричен софтуер демонстрираха последните си разработки, обработката на въздушни снимки и работа със спътникови и радарни изображения. Представителите на страната-домакин запознаха аудиторията с техническите възможности за аерозаснемане, вкл. информация относно оборудването на компаниите и функциите за обработка на самолетни и спътникови снимки в страните от Латинска Америка.

Форматът традиционно включва две основни части - доклади, представени на 26 и 27 октомври, и майсторски клас, проведен на 28 октомври. От България участие взеха инж. Ваня Петрова, отдел "Фотограметрия" към ГИС-София ЕООД и д-р инж. Ангел Ангелов, управител на Геодетект ЕООД. В презентацията към доклада на ГИС София “GIS Sofia Data Base” авторът Ваня Петрова представи на аудиторията информация за компанията ГИС-София ЕООД - структура, екип, водещи проекти. Показа синергията на фотограметрията с другите направления в компанията, през призмата на различни успешно завършени проекти - ортофотоатлас на Столичната община с награда през 2013 г. за успешни ГИС проекти в местната администрация, за прилагане на новаторски ГИС подход, изработен съвместно с отдел "Картография"; предоставяне на ортофотопланове и дигитален модел на терена за изграждане на информационна система за ранно предупреждаване и прогнозиране при наводнения за Столичната община - в допълнение към извършеното геодезическо заснемане, изработените напречни профили и регистър на заснети подробни точки на около 30 речни участъка на територията на гр. София и др. Представи различните дейности по поддръжка на базата данни в ГИС-София - специализирана информация относно актуален и стар кадастър, устройствени планове, земеделски земи, данни за административни адреси и имена на улици, релеф, рекламни съоръжения, термални извори, пощенски кодове, изборни секции, данни за собствеността върху поземлените имоти, сградите и самостоятелните обекти в сградите, електронен регистър на архитектурните документи към всички видове обекти, съхранявани в архива на Направление "Архитектура и градоустройство" към Столичната община и др.

В неформална обстановка, през втората половина на последния ден от конференцията, се проведоха разисквания - т. нар. кръгли маси. Избраните теми - "Спътникови, въздушни и безпилотни снимки - конкуренти или партньори" и "Световна картография - предизвикателствата на XXI век" се оказаха интересно предизвикателство за присъстващите - бяха представени и обсъдени различни гледни точки. Участниците в кръглата маса се обединиха около идеята, че няма абсолютно еднозначен отговор на въпроса "Спътникови, въздушни и безпилотни снимки - конкуренти или партньори?". Различните технологии взаимно се допълват и конкуренцията между тях работи в полза на потребителите. Разисква се бъдещето на хартиените карти - а именно гео-базите данни. Основният въпрос на бъдещото картографиране ще бъде 2D или 3D карти. Изводът, който се наложи е да се търси решение в обектно ориентираните бази данни, в които има постоянна актуализация на информацията.

Сподели