25-ти Международен симпозиум

05.11.2015

На 5 и 6 ноември 2015 г. в гр. София ще се състои 25-тия Международен симпозиум “Съвременните технологии, образованието и професионалната практика в геодезията и свързаните с нея области”.

По време на събитието ще бъдат изнесени повече от 30 доклада свързани с геодезическата професия от български и чуждестранни автори, като е предвидена и специална сесия за млади учени и студенти.

В рамките на симпозиума, на 5 ноември, в зала 4, ще бъде организирана изложба на съвременната геодезическа и компютърна техника.

Таксата за индивидуално участие е 30 лв., а за представители на фирми и институции - 50 лв. Пенсионери, студенти и ученици могат да участвуват без такса. 

И тази година конференцията се осъществява с подкрепата на водещи в бранша компании. За събитието "ГИС – София" ЕООД осигури за учaстниците ортофотоатласи на Столична община и туристически карти на централната градска част на столицата.

Сподели