ВАЖНО!!! Електронно заявяване на услуги предлагани от "ГИС-София" ЕООД

16.03.2020

Уважаеми клиенти,

Поради настъпилата извънредна обстановка в страната и с оглед недопускане и ограничаване на разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019), „ГИС-София“ ЕООД осигурява следните алтернативни начини за заявяване и получаване, на част от предлаганите от дружеството услуги:

  • Удостоверение за адрес и Удостоверение за идентичност между стар и нов адрес на недвижим имот и/или идентичност на старо и ново наименование на улица, може да заявите на следния имейл адрес: addr_req@gis-sofia.bg
  • Предоставяне на цифрови данни в dwg формат по предоставен обхват, може да заявите на имейл: cad_req@gis-sofia.bg.
  • Изработване на комбинирана скица за пълна или частична идентичност и издаване на удостоверение за идентичност, може да заявите на имейл адрес: reg_doc@gis-sofia.bg.
  • За Правни консултации: pcureva@gis-sofia.bg, тел.: +359 2 9307 934.
  • Въпроси относно работата и организацията в дружествотоdisheva@gis-sofia.bg
  • Електронните услуги Комбинирана скица за пълна или частична идентичност и Извадка от цифров модел на кадастрален или регулационен план, които "ГИС-София" ЕООД предлага, са достъпни чрез интернет приложение за достъп до цифрови данни на Столична община iSofMap - http://www.isofmap.bg.

След заявяване на услугата, ще получите имейл или обаждане от нас, като ще Ви предоставим информация за цената на услугата и входящ номер на преписката, който следва да впишете в платежното нареждане при извършване на заплащането. Услугата се заплаща по банков път по следната банкова сметка:

IBAN: BG57SOMB91301026813201

BIC: SOMBBGSF

ОБЩИНСКА БАНКА АД

Титуляр: „ГИС-София“ ЕООД

При получаване на плащането, ще Ви изпратим готовия продукт на посочения от Вас имейл адрес.

ВАЖНО!!! Оригиналът на документа за извършената услуга ще се съхранява в „ГИС-София“ ЕООД. 

Офисът на дружеството остава отворен, при спазване на ограничения режим на достъп до сградата.