„ГИС-София“ ЕООД с участие в първия хакатон в областта на архитектурата, строителството и инженеринга

12.12.2023

От 08 до 10 декември институтът "Големи данни в полза на интелигентното общество" (GATE) към Софийския университет "Св. Климент Охридски", бе домакин на AEC Hackathon - най-голямата световна платформа за отворени иновации в градската среда.

Хакатонът е интензивно събитие, което обединява професионалисти от различни сфери - представители на бизнеса, администрацията, научните среди, в това число програмисти и софтуерни разработчици, графични дизайнери, специалисти по потребителски интерфейс и др., които идентифицират различни проблеми и търсят тяхното решение, обикновено в рамките на един уикенд.

Събитието се провежда за първи път в Централна и Източна Европа, като то се стреми да насърчи връзката между информационните технологии и компании, работещи в сферите на архитектурата, строителството, мобилността и градското планиране.

По време на събитието участниците работят в мултидисциплинарни екипи като крайният очакван резултат е решаване на конкретни казуси, свързани с развитието на градската среда.

„ГИС-София“ ЕООД взе активно участие в предизвикателството GATE - AEC Hackathon, както с представяне на свой казус – Visualization of 3D point clouds of four temples, Square of Tolerance, Sofia , така и с представяне на тема „Development for sharing spatial information“. Презентацията показа възможностите на web базираното приложение със свободен достъп до пространствена информация iSofMap, с помощта на което могат да се решават различни казуси, свързани с развитието на градската среда, както и да се взимат информирани решения при планиране, проучване, проектиране и управление за различни нужди в сферата на архитектурата, устройственото планиране, строителството на сгради и др. Освен всичко друго в презентацията се обърна специално внимание и на предоставяните от iSofMap електронни услуги – напълно автоматизирано заявяване, изработване и получаване на подписани с електронен подпис Комбинирана скица за пълна или частична идентичност по чл. 16 от ЗКИР, Удостоверение за адрес, Извадка от цифров модел и Данни от цифров модел.