"ГИС - София" ЕООД със сертификация за 2018 г. за управление на качеството

05.11.2018

05.11.2018

От „ГИС-София“ ЕООД  имаме честта да обявим, че придобихме сертификация за 2018 г. от Сертификейшън Интернешънъл България за система за управление на качеството, която обхваща нашите дейности. Това признание от независима трета страна е важна стъпка напред за нашето дружество и персонал.

Проведеният от месец септември 2018 г. одит доведе до заключението, че изискванията на стандарт ISO:9001:2015 г. се спазват и е налице действително последователен процес на подобрение на качеството.

Въздействието на тази сертификацията и въвеждането на процес по качество в „ГИС-София“ ЕООД е от съществено значение. Освен че пояснява и излага ясни практики, посредством които персоналът на „ГИС-София“ ЕООД може да работи по последователен и ефективен начин, тази сертификация отговаря на критериите за подбор, които все повече клиенти изискват. За потенциалните и настоящите клиенти, както и други заинтересовани страни, тя вдъхва и повече надеждност в проектите на „ГИС-София“ ЕООД и бележи техния ангажимент по отношение на качеството.

Сподели