НОВА електронна услуга в iSofMap - Удостоверение за адрес на недвижим имот

03.09.2021

Издаване на Удостоверение за адрес на недвижим имот е новата електронна услуга, която ГИС-София предоставя чрез интернет приложението си iSofMap. Услугата, както и останалите електронни услуги, достъпни през iSofMap, може да бъде заявена и получена след регистрация и създаване на профил на страницата www.isofmap.bg.

Удостоверението за адрес на недвижим имот представлява електронно подписан документ, издаден съобразно наличните данни в информационната система, поддържана от дружеството, който удостоверява какъв е настоящият адрес на избран недвижим имот, определен с кадастрален идентификатор в кадастралната карта и кадастралните регистри

Електронно издаденото Удостоверение за адрес на недвижим имот може да бъде използвано като официален документ пред институции и различни дружества.

Цената за новата електронна услуга е 12.00 лв. , а документът се получава в .PDF формат, размер А4.