Нови слоеве в iSofMap

29.11.2023

От началото на месец ноември в приложението iSofMap е добавен нов информационен слой - „Парцеларни планове извън регулация" – действащи планове, които разрешават строителство на линейни обекти извън регулирана територия.

В слой "Застрояване" е добавен - "Застрояване в земеделски земи без промяна на предназначението" - обхват на земеделски имоти при условията на чл.7 от Наредба 19/25.10.2012 г. за застрояване на земеделска земя без промяна на предназначението.

Новите данни не са включени по подразбиране в приложението и ако те представляват интерес за потребителя, той следва да ги избере и включи. Чрез използване на бутона Информация може да се види подробна информация за обекта.