НОВО в iSofMap - добавен информационен слой в тематична карта „Общ устройствен план“

07.03.2019

От началото на месец Март 2019 г. в информационната система iSofMap е добавен нов информационен слой „Пределно допустими стойности на устройствените показатели за зони Жм1, Жм2, Жм3 и Жв”, в тематичната карта на Общия устройствен план.

Новият информационнен слой осигурява публичен достъп до информацията от одобрената с Решение No 67 на Столичния общински съвет от 14.02.2019г. схема за „Територии с пределно допустими стойности на устройствените показатели” за жилищните зони с малкоетажно застрояване в природна среда, жилищните зони с малкоетажно застрояване с допълнителни, специфични изисквания, жилищните зони с малкоетажно застрояване с ограничителни параметри.

Слоят се визуализира в мащаб 1:30000 и по-едри, а надписите на схемата – в мащаб 1:5000 и по-едри. Подробна информация от слоя може да се извлече чрез бутона за информация.

Тематичната карта на ОУП, заедно със слоевете в нея, не е включена по подразбиране и ако данните представляват интерес за потребителя, той следва да я избере и включи.

Сподели