Ново в iSofMap – Ортофотоплан на Столична община

20.04.2021

Новият Ортофотоплан на София, изработен от „ГИС-София” ЕООД и реализиран като краен продукт, част от проекта „Аерозаснемане на територията на Столична община”, може да бъде разгледан в интернет приложението за кадастрална и пространствена информация iSofMap.

Аерозаснемането е извършено в края на 2020 година, съвместно с чешка компания. Получените изображения са обработени със софтуер за дигитална фотограметрия PHOTOMOD и покриват цялата територия на общината. Изображенията се използват за обновяване на Ортофотоплана на Столична община, поддържане в актуален вид на дигиталния модел на релефа и за осигуряване на цифрови векторни данни при актуализиране на информационната система на „ГИС-София” ЕООД.

В iSofMap Ортофотопланът е интегриран като отделен информационен слой „Аерозаснемане 2020”. Новият слой, надгражда и допълва уеб базираната информационна система, като дава възможност на потребителите да разгледат столицата от високо, а достъпът до него е свободен. Той позволява да се правят сравнения и да се получи информация как имотите са разположени и се вписват в различни планове, информационни слоеве и тематични карти, съпоставени върху аероснимка.

Сподели