Обучение "Златните правила на успешното лидерство и мотивация"

23.10.2015

ГИС София следва ясно определена политика насочена към непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите услуги и нивото на обслужване на своите клиенти. Една от стъпките ни в тази посока са мерките и програмите за обучение на персонала. В ГИС София полагаме последователни и целенасочени усилия за повишаване на професионалните умения и компетентност на своите служители, залагаме на ефективни мениджъри и квалифицирани екипи.

Като част от следваната политика за развитие на служителите, на 21.10.2015  г. мениджърският състав на ГИС София премина семинар-обучение на тема  „Златните правила на успешното лидерство и мотивация”. Във фокуса на обучението бяха поставени въпросите засягащи мениджърската компетентност и култура по отношение на управление и лидерство, както и основните методи на мотивация. Целта бе споделяне на успешни практики и разискване на казуси за управление на ефективни и успешни екипи. Водещ на обучението бе Тодор Христов от Сита Мениджмънт Консулт ООД.

Крайната цел на всичките ни усилия е постигането на по-добри решения за Вас нашите клиенти.

Сподели