Работна седмица на Международната федерация на геодезистите, 17 - 21 май София

01.06.2015

Работната седмица на Международната федерация на геодезистите се състоя в София от 17 до 21 май 2015 г. в Националния Дворец на Културата.

Темата на работната седмица бе: “От мъдростта на вековете до предизвикателствата на модерния свят” - „From the wisdom of the ages to the challenges of modern world”.

Участие в работната седмица взе инж. Таня Маджарова, отдел Фотограметрия в "ГИС - София" ЕООД, която определи събитието като „Най-авторитетното международно събитие организирано в България през последните години”.

История

Международната федерация на геодезистите е основана през 1878 г. в Париж от 7 национални съюза, представляващи геодезистите на Белгия, Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция и Швейцария. Федерацията е една от най-старите международни неправителствени организации, чиято идеална цел е да подпомага международното сътрудничество за прогреса на геодезията във всички области и приложения.

Към месец март 2015 г. във федерацията членуват 102 съюза от 89 страни.

Главно събитие са международните конгреси, които се състоят на всеки 4 години, със заседания на генералната асамблея, научно-техническа програма и изложба (търговска, на страните-членки и на университети и изследователски институти).

Всяка година (освен годината на конгрес) се организира работна седмица със заседание на генералната асамблея и научно-техническа програма.

Техническата работа към федерацията се организира от 10 комисии:

Commission 1 – Professional Standards and Practice

Commission 2 – Professional Education

Commission 3 – Spatial Information Management

Commission 4 – Hydrography

Commission 5 – Positioning and Measurement

Commission 6 – Engineering Surveys

Commission 7 – Cadastre and Land Management

Commission 8 – Spatial planning and Development

Commission 9 – Valuation and the Management of Real Estate

Commission 10 – Construction Economics and management 

Сесии и доклади

През работната седмица на Международната федерация на геодезистите (FIG) 2015 се проведоха множество събития и сесии, вкл. среща на младежката организация, генерална асамблея, форум на членовете на FIG,  кръгла маса за Африка, уъкршоп на младите геодезисти.

В първия ден от събитието бе организирана Българска сесия, в която се представиха:

  • Светослав Царовски, ВГС с презентация на тема: Accuracy Evaluation and Quality Control of Digital Orthomap-Sheets.
  • Георги Златанов, Геокад с презентация на тема: The use of Photogrammetric methods in Drawing up a Cadastral map.
  • Нели Здравчева и Петър  Тодоров, BG – Airborne Laser (LiDAR) Bathymetry for Precision Capture and Survey of river beds and Belonging Territories
  • Нели Здравчева, УАСГ – Mathematical modeling of Integrated Errors in the Image Coordinates of the Points of Photogrammetric Images.

Паралелно с българската сесия се проведоха още 9 сесии в различни зали. Програмата продължи до 17.30 часа. Толкова активна бе програмата и през останалите дни от събитието. 900 участници от цял свят представиха над 420 доклада по теми за геодезията, геоматиката, кадастъра и картографията.

Всички презентации могат да се изтеглят от сайта на събитието - http://www.fig.net/resources/proceedings/fig_proceedings/fig2015/techprog.htm.

Изложба

По време на Работната седмица се състояха и две съпътстващи изложби – технологична и картографска. „ГИС-София” ЕООД участва в картографската изложба, като представи свои карти. И двете изложби бяха достъпни безплатно в деня на отворените врати 20 май.

Сподели