Система на кадастъра на подземни проводи и съоръжения (ППС) в среда на СОФКАР

06.03.2010

06.03.2010

ГИС - София успешно приключи проект за разработване на системата на кадастъра на подземните проводи и съоръжения (ППС) в среда на СОФКАР.

Сподели