ВАЖНО! Електронно подаване на заявления за комбинирана скица и удостоверение за идентичност

04.11.2020

В условията на извънредно положение и влошаваща се епидемиологична обстановка поради COVID-19, "ГИС-София" ЕООД продължава да работи спазвайки всички необходими мерки за безопасност на екипа и клиентите ни. В тази връзка и за улеснение на нашите клиенти, от 04.11.2020 г., дружеството ще приема електронни заявления за изработване на комбинирани скици за пълна или частична идентичност, както и за издаване на удостоверение за идентичност.

Електронните заявления за предоставяне на услугите по т. 15, 16 и 17 от ценоразписа на "ГИС-София" ЕООД могат да бъдат изпращани на e-mail: reg_doc@gis-sofia.bg.

След заявяване на услугата, чрез имейл или обаждане, ще бъде предоставяна информация за нейната цена и входящия номер на преписката. Заплащането на самата услуга става по банков път, като срокът за изпълнението й започва да тече от момента на получаване на потвърждение за извършено плащане.

По избор на клиента, готовите документи по преписката, могат да бъдат получени на място на гишето на „ГИС-София” ЕООД на ул.”Сердика” No 5 или в цифров вид по електронна поща – e-mail.

Списък и разяснения за необходимите документи за изработване на различните видове комбинирани скици може да откриете тук.

Други услуги, извършвани от „ГИС-София” ЕООД, за които могат да бъдат подавани електронни заявления са:

Удостоверение за адрес и Удостоверение за идентичност между стар и нов адрес на недвижим имот и/или идентичност на старо и ново наименование на улица. Услугата може да бъде заявена на имейл адрес: addr_req@gis-sofia.bg

-  Предоставяне на цифрови данни в dwg формат по предоставен обхват. Услугата може да бъде заявена на имейл: cad_req@gis-sofia.bg.

Сподели