Заповед за превантивни организационни мерки с оглед недопускане и ограничаване разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019)

12.03.2020

С оглед недопускане и ограничаване разпространението на Коронавирус 2019-nCov (COVID-2019) и обявената от Световната здравна организация степен на спешност за общественото здраве от международно значение по отношение на заболяването, както и на основание Заповед №СОА20- РД09-1458/09.03.2020 г. на кмета на Столична община, "ГИС-София" ЕООД издава Заповед за превантивни организационни мерки.

Заповед № РД-02-00-015/10.03.2020 г.