Подробни устройствени планове

"ГИС-София" ЕООД работи по редица значими проекти в сферата на устройственото планиране.

По възлагане на Столична община сме изработили подробни устройствени планове на ключови за столичната инфраструктура и благоустройство обекти.

Сподели