Интернет приложение iSofMap

iSofMap е ГИС приложение, разработено от „ГИС-София” ЕООД. Приложението разполага с актуална електронна карта, отразяваща в детайли кадастъра и регулацията на София и осигурява свободен публичен достъп, в интернет среда, до базите данни, с които разполага информационната система на кадастралните, регулационните и застроителните планове на Столична община  - СОФКАР.

Вградените в iSofMap функционалности предоставят на потребителите възможност за:

  • разглеждане, включване и наслагване на разнообразни слоеве с информация и тематични карти;
  • безплатен достъп до множество данни;
  • извършване на безплатни справки;
  • ползване на безплатни електронни услуги;
  • ползване на платени електронни услуги.