Геодезически услуги

В ГИС-София разполагаме с отлично подготвен екип от специалисти с богат опит, модерна техника и специализиран софтуер.

За нуждите на своте клиенти извършваме бързо, коректно и ефективно различни видове геодезически услуги:

- Геодезическо заснемане на поземлени имоти и сгради;

- Трасиране и означаване на граница на поземлен имот;

- Изработване на специализирани кадастрални карти;

- Геодезическо заснемане на строежи за въвеждане в експлоатация и други.

Пълно описание на геодезическите услуги, които предлагаме и техните цени може да откриете тук.

Сподели