Удостоверения за адреси

В ГИС-София поддържаме най-актуалната база данни за адресите и преименуванията на улиците на територията на Столична община, въз основа на която удостоверяваме идентичност на имена на улици, настоящи и стари адреси на недвижими имоти, местоположение на самостоятелен обект в сграда (за територии с одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри), определяме адреси за недвижими имоти за нежилищни нужди и други.

Изготвяните от нас удостоверения ще Ви послужат пред институции и различни дружества - пред районната администрация във връзка с адресна регистрация, пред експлоатационните дружества при откриване на партида, пред банки и нотариуси при сключване на сделка с имот или ипотека, както и за идентифициране на имоти и самостоятелни обекти пред АГКК за последващо издаване на скици.

Всички услуги във връзка с издаване на удостоверения за адреси може да откриете тук.

Сподели