Електронни услуги - iSofMap

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.03.2024 г./

Наименование на услугатаНачин на предоставянеЦена с ДДС
Извадка от цифров модел на регулационен план Формат pdf, М 1:1000,
размер А4 или А3
6.00 лв.
Извадка от цифров модел на архивен кадастрален план Формат pdf, М 1:1000,
размер А4 или А3
6.00 лв.
Извадка от цифров модел на карта на възстановената собственост Формат pdf,  М 1:1000,
размер А4 или А3
6.00 лв.
Комбинирана скица (между кадастрална карта и действащ регулационен план) Формат pdf,  М 1:1000,
с електронен подпис
45.00 лв.
Данни от цифров модел на действащ регулационен план
4 хектара
Формат dxf 32.00 лв.
Данни от цифров модел на действащ регулационен план по избран обхват Формат dxf 8.00 лв./ха
Удостоверение за адрес Формат pdf, М 1:1000, с електронен подпис 15.00 лв.

Всички цени са с включен ДДС.