Услуги от КККР

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.03.2024 г./

Заявление за извършване на услуги

Наименование на услугатаЦена на обикновена услугаСрок обикновена (експресна)
Скица на поземлен имот в урбанизирана територия 20.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./
Скица на поземлен имот в неурбанизирана територия 5.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./
Скица на сграда 20.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./
Схема на самостоятелен обект 20.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./
Удостоверение за наличие или липса на данни 20.00 лв. 7 р.д.
/3 р.д./

Забележки:

1. Всички цени са с включен ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

Сподели