Устройствено планиране

Ценова листа на услугите предлагани от "ГИС - София" ЕООД /в сила от 01.03.2024 г./

Заявление за извършване на услуги

Наименование на услугатаЦена на обикновена услугаСрок обикновена (експресна)
Изработване на ПУП и изменение на ПУП  Цена по договаряне Срок по договаряне
Изработване на мотивирано предложение за изменение на ПУП Цена по договаряне, но не по-малко от 220.00 лв. 15 р.д.
Издаване на справка за статут на поземлени имоти по ОУП с данни за устройствена категория и устройствени параметри 60.00 лв. 10 р.д.
/5 р.д./
Предоставяне на услуга при специфични изисквания на клиента Цена по договаряне Срок по договаряне

Забележки:

1. Всички цени са с включен ДДС.

2. За експресна услуга се заплаща цената на съответната услуга в двоен размер.

3. Услугата се заплаща при подаване на заявлението.